Sala wynajmowana.
Ilość miejsc w sali: 25

Sala wyposażona jest w tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z projektora, telewizora, odtwarzacza DVD.

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi: j. w.

Posiadamy program do prowadzenia wykładów

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: palarnię w pomieszczeniu obok, dostęp do WC,